Enwa Water Technology AB

Mät och doseringsutrustning

Bad & Spa

Mät och doseringsutrustning

Enwa Bad & Spa har ett brett utbud av utrustning, allt från enkla, exakta mät- och doseringsenheter till avancerade multifunktionsenheter som också har WEB-, OPC- och CAN BUS-anslutningar.

ENWA CONTROL

Automatisering för vattenrening för badanläggningar

Skalbar plattform för badanledningar, från små pooler till stora komplexa vattenreningsanläggningar med många olika typer av pooler.

ENWA CONTROL FÖRDELAR

  • Bra överblick
  • Lätt att använda
  • Ekonomisk styrning
  • Låga drift- och underhållskostnader
  • Tillgänglighet och spårbarhet (historik)
  • Stabil och säker lösning
  • Kommunicerar med SD-anläggningar och webb

Enwa Kemikalieskåp

Kemikalieskåpet som hjälper dig att undvika olyckor på arbetsplatsen.

Låsbart skåp med utrymme för 100 L kemikalie kärl. Hylla för placering av doserpumpar.

Anslutnings till ventilation Ø110 finns på skåpets ovansida och bör anslutas till mekanisk frånluft. Som tillbehör finns kanalfläkt samt kolfläkt för detta ändamål. Genomföringar för doseringsledningar kan förberedas om så önskas.

3 st delströmar finns som val till respektive kabinett.

Mät- och reglerenhet

DULCOMETER® diaLog DACb

DULCOMETER® D1Cb/D1Cc

DULCOMETER® Compact

DULCOMARIN® 3

Anpassat till användningen

Mät- och reglerinstrument från ProMinent anpassas målinriktat för respektive användning. De erbjuds i olika kapacitetsklasser och kan integreras i alla processmiljöer.

Mätt och reglerat

Det börjar med enkel omformning av mätsignalen för överföring till en central styrenhet, över kalibrerbara enheter med mätvärdesindikering till reglerenheter som är konstruerade för komplexa och applikationsspecifika reglerarbeten. För allt detta erbjuder ProMinent omfattande och kompletta produktserier.

Bussystem

Den aktuella reglerkretsen kan utan problem integreras i ett bussystem. För integrering i en överordnad styrning erbjuds PROFIBUS®-DP- och CANopen-busskomponenter.

Självklart har vi även en universallösning

Enskilda komponenter är inga konstigheter. Vi erbjuder för vissa mätvariabler även komplett monterade mätställen. För att ert mätställe ska hålla länge erbjuder ProMinent ett stort utbud av tillbehör och reservdelar. Självklart hjälper våra experter er gärna.

Magnet-membrandoserpumpar

Magnet-membrandoserpump Beta®

Magnet-membrandoserpump gamma/ X

Magnet-membrandoserpump gamma/ XL

Detta klarar de

Magnet-membrandoserpumpar används i kapacitetsområdet 0,74 – 80 l/h vid ett mottryck på 25 – 2 bar. För att kunna dosera i princip alla flytande kemikalier erbjuder ProMinent en lång rad olika material.

Så här funkar de

En magnet förflyttar magnetaxeln framåt och bakåt genom att koppla på och av sig. Denna lyftrörelse överförs till dosermembranet i doserhuvudet. Två backventiler förhindrar att dosermediet strömmar tillbaka under pumpprocessen. Men det är inte allt: Doserkapaciteten hos ProMinents magnet-membrandoserpumpar kan ställas in exakt via slaglängd och slagfrekvens.

Här används de

Allmänt: Dosering av kemikalier från 1 ml/h till 80 l/h

Fördelar

Eftersom bara en enda rörlig del används är drivenheten i princip slitagefri. Pumpen klarar sig utan smorda lager eller axlar vilket ger låga underhålls- och reparationskostnader. Egenskaperna för långtidskörning är utmärkta.

Motor-membrandoserpumpar

Motor-membrandoserpump alpha

Motor-membrandoserpump Sigma/ 1 (grundtyp)

Motor-membrandoserpump Sigma/ 2 (grundtyp)

Den fungerar

Motor-membrandoserpumpen måste klara en hel del, den måste fungera tillförlitligt och man måste kunna lämna den ensam ibland: Doserpumpar med mekaniskt aktiverat membran kan användas i princip universellt inom lågtrycksområdet. Och underhållet då? Minimalt. Noggrannheten? Inga problem. Värde för pengarna? Optimalt.

Inställningar

Denna pumps doserkapacitet kan ställas in via slaglängden och slagfrekvensen, i detta fall motorns varvtal. Elmotorns rotation skapas med en snäckväxel och omvandlas till en linjär lyftrörelse via en excenterrulle. Skjutstången överför denna lyftrörelse till dosermembranet i doserhuvudet. Två backventiler förhindrar att dosermediet strömmar tillbaka under pumpprocessen.

Motor-membrandoserpumparna kan dosera:

Kemikalier upp till över 1 000 l/h

Fördelar

Kapacitetsområdet är mycket brett. Dessutom är doseringen mycket exakt, även vid varierande tryckförhållanden (tryckstyv karakteristik). På så sätt sparar man kemikalier och processen styrs exakt.

Slangdoserpumpar

Slangdoserpump DULCO flex Control – DFXa

Slangdoserpump DULCO flex Control – DFYa

Detta klarar de

Slangdoserpumpar används i kapacitetsområdet 10 ml/h till 410 l/h. Härvid doserar de mot ett tryck på upp till 8 bar. De högeffektsslangar som används av ProMinent övertygar framför allt med utmärkt hållbarhet och bred kemisk kompatibilitet.

Så här funkar de

Den slang som ligger mot kapslingen trycks ihop genom en rulle som sitter på en rotor. Rotorns rotationsrörelse förflyttar det ihoptryckta stället i önskad flödesriktning, vilket gör att mediet förs framåt. När rullen har pressat in mediet i doserhuvudet genom slangen avlastas slangen igen. När slangen då expanderar igen skapas ett undertryck som suger in nytt medium i slangen.

Genom att öka rotorhastigheten kan flödesmängden ökas linjärt.

Här används de

Allmänt: Dosering av kemikalier upp till 410 l/h

Få en snabb kontakt

Vårt säljteam för Bad & Spa

Fedrik Lööf
Divisionschef
+46 10 484 93 51
fredrik.loof@enwa.com

Mikael Dahlby
Projekteringsledare, Konstruktionschef
+46 10 484 93 58
mikael.dahlby@enwa.com

Viktor Hindsfors
Projektledare
+46 10 484 93 76
viktor.hindsfors@enwa.com

 

Karl Strandberg
Projektledare
+46 10 484 93 46
karl.strandberg@enwa.com

Jimmy Häggqvist
Strategisk Verksamhetsutvecklare
+46 10 484 93 53
jimmy.haggqvist@enwa.com