Enwa Water Technology AB

Mät och doseringsutrustning

Bad & Spa

Mät och doseringsutrustning

Enwa Bad & Spa har ett brett utbud av utrustning, allt från enkla, exakta mät- och doseringsenheter till avancerade multifunktionsenheter som också har WEB-, OPC- och CAN BUS-anslutningar.

ENWA CONTROL

Enwa Control System
Enwa Control är ett utvecklat styrprogram som är anpassat för badvattenreningsprocessen.
Användarvänlighet och tydlighet gör programmet lätthanterat för driftpersonalen, med tydliga funktioner och driftvisning.
Enwa badanläggningar kan erbjuda full support med total insyn i er anläggning, vilket ger oss möjlighet att bevaka och driftoptimera er anläggning.

Ecodrift/nattdrift
Systemet har driftfunktion Ecodrift som är uppdelat på fyra olika driftlägen.
Nattdrift: Vid bra vattenkvalité går driften i reducerat läge under natten.
Augoläge: Vid bra vattenkvalité oberoende av tid på dygnet går anläggningen i Eco-läge när inställda gränsvärden uppfylls gällande vattenkvalité.
Planerad drift: Personalen kan planera reducerad driftläge vid tidpunkter över dygnet, samma krav gäller dock för vattenkvalitén.
Eco-drift avstängd: Anläggningen går på 100% oberoende av vattenkvalité.

Enwa Kemikalieskåp

Kemikalieskåpet som hjälper dig att undvika olyckor på arbetsplatsen.

Låsbart skåp med utrymme för 100 L kemikalie kärl. Hylla för placering av doserpumpar.

Anslutnings till ventilation Ø110 finns på skåpets ovansida och bör anslutas till mekanisk frånluft. Som tillbehör finns kanalfläkt samt kolfläkt för detta ändamål. Genomföringar för doseringsledningar kan förberedas om så önskas.

3 st delströmar finns som val till respektive kabinett.

Mät- och reglerenhet

Anpassat till användningen

Mät- och reglerinstrument från ProMinent anpassas målinriktat för respektive användning. De erbjuds i olika kapacitetsklasser och kan integreras i alla processmiljöer.

Mätt och reglerat

Det börjar med enkel omformning av mätsignalen för överföring till en central styrenhet, över kalibrerbara enheter med mätvärdesindikering till reglerenheter som är konstruerade för komplexa och applikationsspecifika reglerarbeten. För allt detta erbjuder ProMinent omfattande och kompletta produktserier.

Bussystem

Den aktuella reglerkretsen kan utan problem integreras i ett bussystem. För integrering i en överordnad styrning erbjuds PROFIBUS®-DP- och CANopen-busskomponenter.

Självklart har vi även en universallösning

Enskilda komponenter är inga konstigheter. Vi erbjuder för vissa mätvariabler även komplett monterade mätställen. För att ert mätställe ska hålla länge erbjuder ProMinent ett stort utbud av tillbehör och reservdelar. Självklart hjälper våra experter er gärna.

DULCOMETER® diaLog DACb

DULCOMETER® D1Cb/D1Cc

DULCOMETER® Compact

DULCOMARIN® 3

Doserpumpar

Hur fungerar doserpumpar?

Doserpumpar är i allmänhet oscillerande förträngningspumpar. En exakt definierad vätskevolym sugs in under förträngarens returslag och trycks in i doserledningen vid tryckslaget. Pumparnas inställningar kan ändras för att uppnå en jämn och precis dosering.

Mikroprocessorteknik sedan 1988

Mikroprocessortekniken arbetar för en exakt styrning av pumparna. Avancerade övervakningsfunktioner upprätthåller driftsäkerheten och garanterar en minimal kemikalieförbrukning vid optimal desinficering. Gränssnitt integrerar pumparna i en helautomatisk arbetsprocess.

Över hela världen används mer än en miljon ProMinent-pumpar – tillförlitlig, exakt och under mycket komplicerade förhållanden. Våra beprövade konstruktionsprinciper säkerställer en hög standard både när det gäller kvalitet och precision.

Magnet-membrandoserpumpar

Magnet-membrandoserpump Beta®

Magnet-membrandoserpump gamma/ X

Magnet-membrandoserpump gamma/ XL

Motor-membrandoserpumpar

Motor-membrandoserpump alpha

Motor-membrandoserpump Sigma/ 1 (grundtyp)

Motor-membrandoserpump Sigma/ 2 (grundtyp)

Motor-membrandoserpump Sigma/ 3 (grundtyp)

Motor-membrandoserpump Sigma X controlversion
– Sigma/ 1 S1Cb

Motor-membrandoserpump Sigma X controlversion
– Sigma/ 2 S2Cb

Motor-membrandoserpump Sigma X controlversion
– Sigma/ 3 S3Cb

Slangdoserpumpar

Detta klarar de

Slangdoserpumpar används i kapacitetsområdet 10 ml/h till 410 l/h. Härvid doserar de mot ett tryck på upp till 8 bar. De högeffektsslangar som används av ProMinent övertygar framför allt med utmärkt hållbarhet och bred kemisk kompatibilitet.

 

Så här funkar de

Den slang som ligger mot kapslingen trycks ihop genom en rulle som sitter på en rotor. Rotorns rotationsrörelse förflyttar det ihoptryckta stället i önskad flödesriktning, vilket gör att mediet förs framåt. När rullen har pressat in mediet i doserhuvudet genom slangen avlastas slangen igen. När slangen då expanderar igen skapas ett undertryck som suger in nytt medium i slangen.

Genom att öka rotorhastigheten kan flödesmängden ökas linjärt.

Slangdoserpump DULCO® flex Control – DFXa

Slangpumpar

Slangpumparna DULCO®flex hör till de av ProMinents pumpar som är mest flexibla. De kan användas för ett enormt stort flödesområde. De mindre pumparna av typen DF2 till DF4 är speciellt utvecklade för dosering i simbassänger, bubbelpooler eller spaanläggningar. De stora slangpumparna DFA till DFD är perfekta för specifika uppgifter ända till maximala flöden och tryck i laboratorier och inom industrin. Alla modeller har en enkel funktionsprincip och är särskilt lätta och säkra att använda.

Så här funkar de

Först väljer man flöde och tryck och sedan den genomsnittliga mängden. Därefter låter man våra specialister konfigurera en passande ProMinent-slangpump.

Slangpump DULCO®flex DF4a

Få en snabb kontakt

Vårt säljteam för Bad & Spa

Fedrik Lööf
Divisionschef
+46 10 484 93 51
fredrik.loof@enwa.com

Viktor Hindsfors
Projektledare
+46 10 484 93 76
viktor.hindsfors@enwa.com

Karl Strandberg
Projektledare
+46 10 484 93 46
karl.strandberg@enwa.com

Jimmy Häggqvist
Strategisk Verksamhetsutvecklare
+46 10 484 93 53
jimmy.haggqvist@enwa.com