Enwa Water Technology AB

Klorproduktion

Bad & Spa

Klorproduktion

Enwa Bad & Spa erbjuder följande klorproduktion för din simbassäng.

Vi erbjuder alltid en passande lösning för dricks-, process och simbassängvatten.

I tabellen kan man se olika användningskombinationer.

CHLORINSITU IIa 60 – 2 500 g/h

Kapacitet 60–2 500 g/h klor

CHLORINSITU IIa är en kompakt lokal elektrolysanläggning för produktion av en hypokloritlösning med låg klorhalt av koksalt och elektrisk energi. En särskild fördel är enkel processtyrning och hög anläggningssäkerhet tack vare integrerad luftning och avluftning.

Fördelar:

 • Robust design, säker teknik
 • Kloratfattig produkt (underskrider EN 901-gränsvärdet)
 • Hög utnyttjandegrad: endast 3,0 kg salt per kilo klor
 • Lägre energiförbrukning: endast 4 kWh/kg klor
 • Ingen extra fläkt för produktbehållaren krävs
 • Lågt underhållsbehov och enkel användning

CHLORINSITU III

Kapacitet 100 – 10 000 g/h klor

Natriumhypoklorit högren och med låg klorid- och klorakthalt kräver specialiserad anläggningsteknik. Då är elektrolysanläggningen CHLORINSITU III lösningen. Kan användas för dricks-, avlopps-, process-, simbassängvatten eller i kyltorn.

Fördelar:

 • Klorid- och kloratfattig natriumhypokloritlösning med hög koncentration av klor (25 g/l fritt klor)
 • Lägre syraförbrukning för pH-korrigering vilket möjliggör besparingar på upp till 70 %
 • Säker anläggningsstyrning med fjärrdiagnos via Remote Control Engineer
 • Hög livslängd på membrancellerna tack vare ett konstant vakuum
 • En frekvensstyrd centrifugalpump håller vakuumet konstant i det slutna anodområdet
 • Hög driftsäkerhet tack vare utförande som undertryckssystem

CHLORINSITU V

Kapacitet 100 – 3 500 g/h klor

Generera högren aktiv klorgas i vakuumförfarande med elektrolysanläggningen CHLORINSITU V. Lämpar sig för dosering av hypokloritsyra vid samtidig korrigering av pH-värdet.

Fördelar:

 • Klorering och inställning av pH-värde med en anläggning
 • Unikt låg klorid- och klorathalt
 • Framställning och dosering av underklorsyrlighet utan mellanlagring
 • Säker anläggningsstyrning med fjärrdiagnos via Remote Control Engineer
 • Hög livslängd på membrancellerna tack vare ett konstant vakuum
 • Hög driftsäkerhet tack vare utförande som undertryckssystem

CHLORINSITU V Plus

Kapacitet 100 – 3 500 g/h klor

Klor i vakuumförfarande PLUS tillhandahållande av natriumhypokloritlösning med elektrolysanläggningen CHLORINSITU V Plus. Klorering och inställning av pH-värde från ett och samma ställe.

Fördelar:

 • Klorering och inställning av pH-värde med en anläggning
 • Unikt låg klorid- och klorathalt
 • Ett förråd av natriumhypokloritlösning för att täcka behovstoppar
 • Framställning och dosering av högren underklorsyrlighet i kombination med natriumhypokloritproduktion
 • Hög livslängd på membrancellerna tack vare ett konstant vakuum
 • Hög driftsäkerhet tack vare utförande som undertrycksanläggningar

Klorproduktion med Membranteknik

Klorproduktion med membranteknologi innebär att klor produceras på samma sätt som i industriell klorproduktion.

Det klor som produceras blir till natriumhypoklorit. Med membranteknologi utnyttjas energi och salt på ett mycket mer effektivt sätt. Det innebär att anläggningen producerar klor som innehåller mycket mindre salt, och lösningen är då betydligt mindre aggressiv. Produktionen av ”Färsk” NAHOCL på plats kommer också innebära att bassängen får en mindre tillförsel av klorider som gör vattnet aggressivt och hälsofarligt.

Vi kan leverera klorproduktionsanläggningar baserad på membranteknilogi med kapacitet från 50 – 3500 gram rent klor per timme.