Enwa Water Technology AB

Klorproduktion

Bad & Spa

Klorproduktion

Klor produktionslösningar för små och stora badanläggningar.

Vi erbjuder alltid en passande lösning för dricks-, process och simbassängvatten.

I tabellen kan man se olika användningskombinationer.

CHLORINSITU IIa 60 – 2 500 g/h

Kapacitet 60–2 500 g/h klor

CHLORINSITU IIa är en kompakt lokal elektrolysanläggning för produktion av en hypokloritlösning med låg klorhalt av koksalt och elektrisk energi. En särskild fördel är enkel processtyrning och hög anläggningssäkerhet tack vare integrerad luftning och avluftning.

Fördelar:

 • Robust design, säker teknik
 • Kloratfattig produkt (underskrider EN 901-gränsvärdet)
 • Hög utnyttjandegrad: endast 3,0 kg salt per kilo klor
 • Lägre energiförbrukning: endast 4 kWh/kg klor
 • Ingen extra fläkt för produktbehållaren krävs
 • Lågt underhållsbehov och enkel användning

CHLORINSITU III

Kapacitet 100 – 10 000 g/h klor

Natriumhypoklorit högren och med låg klorid- och klorakthalt kräver specialiserad anläggningsteknik. Då är elektrolysanläggningen CHLORINSITU III lösningen. Kan användas för dricks-, avlopps-, process-, simbassängvatten eller i kyltorn.

Fördelar:

 • Klorid- och kloratfattig natriumhypokloritlösning med hög koncentration av klor (25 g/l fritt klor)
 • Lägre syraförbrukning för pH-korrigering vilket möjliggör besparingar på upp till 70 %
 • Säker anläggningsstyrning med fjärrdiagnos via Remote Control Engineer
 • Hög livslängd på membrancellerna tack vare ett konstant vakuum
 • En frekvensstyrd centrifugalpump håller vakuumet konstant i det slutna anodområdet
 • Hög driftsäkerhet tack vare utförande som undertryckssystem

CHLORINSITU III Compact

Kapacitet 25 – 50 g/h klor

Framställning av natriumhypokloritlösning för mindre simbassänger och pooler: Elektrolysanläggning CHLORINSITU III Compact.

Fördelar:

 • Klorid- och kloratfattig natriumhypokloritlösning med hög koncentration av klor (25 g/l fritt klor)
 • Lägre syraförbrukning för pH-korrigering vilket möjliggör besparingar på upp till 70 %
 • Ekonomisk drift tack vare prisvärt koksalt och lägre kemikalieförbrukning för inställning av pH-värdet
 • Robust och enkel teknik
 • Kompakt och utrymmessnål konstruktion, förmonterad på en väggplatta

CHLORINSITU IV Compact

Kapacitet 25 – 50 g/h klor

Framställ högren klorgas med hjälp av vakuummetoden med elektrolysanläggningen CHLORINSITU IV Compact. Ekonomisk, robust och utrymmessnål.

Fördelar:

 • Klorering och inställning av pH-värde med en enda anläggning
 • Framställning och dosering av högren hypokloritsyra
 • Ekonomisk drift tack vare prisvärt koksalt och ingen kemikalieförbrukning för inställning av pH-värdet
 • Säker anläggningsteknik med undertryck
 • Robust och enkel teknik
 • Kompakt och utrymmessnål konstruktion, förmonterad på en väggplatta

CHLORINSITU V

Kapacitet 100 – 3 500 g/h klor

Generera högren aktiv klorgas i vakuumförfarande med elektrolysanläggningen CHLORINSITU V. Lämpar sig för dosering av hypokloritsyra vid samtidig korrigering av pH-värdet.

Fördelar:

 • Klorering och inställning av pH-värde med en anläggning
 • Unikt låg klorid- och klorathalt
 • Framställning och dosering av underklorsyrlighet utan mellanlagring
 • Säker anläggningsstyrning med fjärrdiagnos via Remote Control Engineer
 • Hög livslängd på membrancellerna tack vare ett konstant vakuum
 • Hög driftsäkerhet tack vare utförande som undertryckssystem

CHLORINSITU V Plus

Kapacitet 100 – 3 500 g/h klor

Klor i vakuumförfarande PLUS tillhandahållande av natriumhypokloritlösning med elektrolysanläggningen CHLORINSITU V Plus. Klorering och inställning av pH-värde från ett och samma ställe.

Fördelar:

 • Klorering och inställning av pH-värde med en anläggning
 • Unikt låg klorid- och klorathalt
 • Ett förråd av natriumhypokloritlösning för att täcka behovstoppar
 • Framställning och dosering av högren underklorsyrlighet i kombination med natriumhypokloritproduktion
 • Hög livslängd på membrancellerna tack vare ett konstant vakuum
 • Hög driftsäkerhet tack vare utförande som undertrycksanläggningar

Få en snabb kontakt

Vårt säljteam för Bad & Spa

Fedrik Lööf
Divisionschef
+46 10 484 93 51
fredrik.loof@enwa.com

Mikael Dahlby
Projekteringsledare, Konstruktionschef
+46 10 484 93 58
mikael.dahlby@enwa.com

Viktor Hindsfors
Projektledare
+46 10 484 93 76
viktor.hindsfors@enwa.com

 

Karl Strandberg
Projektledare
+46 10 484 93 46
karl.strandberg@enwa.com

Jimmy Häggqvist
Strategisk Verksamhetsutvecklare
+46 10 484 93 53
jimmy.haggqvist@enwa.com