Enwa Water Technology AB 

Avsyrningsfilter

Marin, Offshore, Olja & Gas

Avsyrningsfilter

Avsyrningsfilter reducerar den aggressiva kolsyran genom att tillsätta kalcium och magnesium och höja pH-värde.

Avsyrningsfilter
Avsyrningsfilter

Hur fungerar ett avsyrningsfilter?

Vid filtrering av vatten via avsyrningsmaterial neutraliseras den aggressiva kolsyran genom ett reaktionsförlopp. Detta filtermaterial förbrukas i förhållande till halten av aggressiv kolsyra och vattenförbrukning, varför påfyllning av filtermaterial måste göras.

Utförande

 • Filtertank i rostfritt syrafast stål, AISI EN 1.4404
  Godkända enligt PED för 6 alternativt 10 bar
 • Ventilhus i mässing eller Noryl
  Maximalt inkommande tryck är 8.6 bar
 • Tidstyrt eller vattenmätarstyrt
 • Automatiken centralt placerad
 • Automatiken drivs med 230V/50-60Hz, 1-fas

Filtren avskiljer bland annat:

 • Järn
 • Mangan
 • Grumlighet
 • Lukt
 • Färg
 • Smak
 • Aggressiv kolsyra
 • Arsenik

* Beroende på filtermaterialets sammansättning

Avsyrningsfilter
Avsyrningsfilter
pH-värde i vatten
pH-värde i vatten

Vilket pH-värde ska vatten ha?

Hårdheten i vattnet mäts i tyska grader °dH (Grad deutscher Härte).

 • Mycket mjukt vatten 0-2
 • Mjukt vatten 2-5
 • Medelhårt vatten 5-10
 • Hårt vatten 10-21
 • Mycket hårt >21. 1 °dH motsvarar 10 mg kalciumoxid (CaO, kalk) per liter vatten.

Rekommenderat hårdheten på vattnet är mellan 3-5 °dH.
Dricksvatten bör ha ett pH-värde mellan 6,5 och 9,5. Optimalt mellan 7,5 och 8,5.

Avsyrningsfilter för Land & Industri

Vattenrening

Fördelar med Enwas avsyrningsfilter

Den mest energieffektiva lösningen

Enwas produkter/system är under de flesta omständigheter det mest effektiva.

Flexibla installationslösningar

Enwa möter varje kunds olika krav och önskemål.

Miljövänlig

Enwas produkter/system uppfyller olika krav, riktlinjer, regler och förordningar för säker dricksvattenkvalitet.

Få en snabb kontakt