Enwa Water Technology AB

Avsyrningsfilter

Land & Industri

Avsyrningsfilter

Avsyrningsfilter reducerar den aggressiva kolsyran genom att tillsätta kalcium och magnesium och höja pH-värde.

Avsyrningsfilter
Avsyrningsfilter

Hur fungerar ett avsyrningsfilter?

Vid filtrering av vatten via avsyrningsmaterial neutraliseras den aggressiva kolsyran genom ett reaktionsförlopp. Detta filtermaterial förbrukas i förhållande till halten av aggressiv kolsyra och vattenförbrukning, varför påfyllning av filtermaterial måste göras.

Utförande

 • Filtertank i rostfritt syrafast stål eller i komposittank 
 • Ventilhus i mässing och/eller Noryl.
 • Stort topphål för materialpåfyllning
 • Dräneringsventil för enkel avtappning

Filtren avskiljer bland annat:

 • Järn
 • Mangan
 • Grumlighet
 • Lukt
 • Färg
 • Smak
 • Aggressiv kolsyra
 • Arsenik

* Beroende på filtermaterialets sammansättning

Avsyrningsfilter
Avsyrningsfilter
pH-värde i vatten
pH-värde i vatten

Vilket pH-värde ska vatten ha?

Dricksvatten bör ha ett pH-värde mellan 6,5 och 9,5. Optimalt mellan 7,5 och 8,5.
Hårdheten i vattnet mäts i tyska grader °dH (Grad deutscher Härte).

 • Mycket mjukt vatten 0-2
 • Mjukt vatten 2-5
 • Medelhårt vatten 5-10
 • Hårt vatten 10-21

Rekommenderat hårdheten på vattnet är mellan 3-5 °dH.
Mycket hårt >21. 1 °dH motsvarar 10 mg kalciumoxid (CaO, kalk) per liter vatten.

Avsyrningsfilter för Marin, Offshore, Olja & Gas

Fördelar med Enwas avsyrningsfilter

Den mest energieffektiva lösningen

Enwas produkter/system är under de flesta omständigheter det mest effektiva.

Flexibla installationslösningar

Enwa möter varje kunds olika krav och önskemål.

Miljövänlig

Enwas produkter/system uppfyller olika krav, riktlinjer, regler och förordningar för säker dricksvattenkvalitet.

Ladda ner Tekniskt Datablad

Kontakta oss och få rätt lösning för ditt vatten.

Enwa Water Technology AB
Importagatan 21
442 46 Hisings Backa
Telefon: +46 31 742 92 50

Få en snabb kontakt

Vårt säljteam för Land & Industri

📨Anders Wall
Försäljningschef
+46 (0)70 664 14 57

📨Lillemor Strömberg
Försäljning Industri & Fastighet
+46 (0)70 425 10 18