Enwa Water Technology AB

Avsaltningsanläggningar med omvänd osmos

Marin, Offshore, Olja & Gas

Avsaltningsanläggningar med omvänd osmos

Vi erbjuder avsaltningsanläggningar med omvänd osmos för att tillverka dricksvatten, tekniskt vatten och injektion vatten genom att avsalta havsvatten, sjövatten, bräckt vatten och färskt vatten.
Vi levererar för bl.a. skeppsvarv, fiskefartyg, kryssningsfartyg, fartyg i allmänhet, bostadsplattformar och oljeplattformar.
Våra lösningar är såväl standardsystem och även kundanpassade nyckelfärdiga avsaltningsanläggningar. 

Vad är omvänd osmos?

Omvänd Osmos är reverse osmosis (RO) på engelska. Ordet osmos kommer från grekiska, osmos = tryck, stöt.

Osmos är förmågan hos vätskor och däri lösta ämnen att genomtränga ett membran. Osmos äger rum då två lösningar av olika koncentration finns på var sin sida om ett membran. Den mer koncentrerade lösningen kommer alltid att dra vattnet från den svagare tills det uppstår samma koncentration på bägge sidor om membranet. Detta sker under förutsättning att vattnet, men inte det lösta ämnet, kan passera genom  membranet. 

Membranet är genomträngligt för ett ämne, men inte för ett annat dvs. semipermeabelt eller halvgenomsläppligt. Det används för att skilja olika ämnen åt. RO innebär att man med teknikens hjälp utnyttjar osmos. Genom att man ökar trycket hos den ”förorenade” vätskan, tvingas vattnet genom ett syntetiskt, halvgenomsläppligt membran, som avskiljer de allra minsta partiklarna (molekyler och joner) och bara släpper igenom det rena vattnet. 

En stor fördel med omvänd osmos vattenfilter är att inga kemikalier tillsätts vid reningen.

Membranen monteras i ett tryckkärl och konstruktionen kallas för RO-modul eller bara modul.

Filtration och separation spektrum

Omvänd osmos

omvänd osmos vattenfilter

Omvänd osmos spirallindad modul

omvänd osmos vattenfilter

Hur fungerar omvänd osmos?

Innan vattnet avsaltas i membranen måste det vara fritt från klor, järn, aluminium, kiselsyra, partiklar, organiska och biologiska föroreningar etc. Det är därför vanligt att råvattnet förbehandlas innan det passerar anläggningen. Förbehandlingen är avsedd att reducera partiklar och föroreningar som annars skulle skada membranen, täppa till rörledningarna eller skada högtryckspumpen.

Vattenfiltret kräver ett visst tryck för att kunna rena vattnet. Därför krävs en råvattenpump som höjer råvattnets tryck innan det går in i filtret. Därefter leds vattnet genom ännu ett filter (som avlägsnar mindre partiklar) och sedan genom en högtryckspump. Denna ökar råvattnets tryck så att det överstiger det osmotiska, innan vattnet avsaltas i membranen. 

Det är viktigt att vattnet har rätt arbetstryck. Annars kan pumpen sluta fungera. Det sitter därför en tryckvakt före pumpen. Den stannar anläggningen automatiskt om trycket är för lågt. 

Efter RO-modulen leds vattnet ut i två strömmar, avsaltat- och saltkoncentrat-vatten (saltlake). Saltlaken fortsätter direkt till avlopp. Det renade vattnet passerar genom en cell som mäter konduktiviteten. Om denna skulle vara för hög går vattnet automatiskt till avlopp genom en 3-vägs magnetventil.

Avsaltningsanläggningar: avsalta havsvatten för dricksvatten

Avsaltningsanläggningar: avsalta bräckt vatten för dricksvatten

Avsaltningsanläggningar för tekniskt vatten

Speciellt för Olja & Gas

Avsaltningsanläggningar med omvänd osmos

för Land & Industri

Kontakta oss och få rätt lösning för ditt vatten.

Enwa Water Technology AB
Importagatan 21
442 46 Hisings Backa
Telefon: +46 31 742 92 50
info@enwa.com

Få en snabb kontakt

Vårt säljteam för Marin, Offshore, Olja & Gas

Tomas Dubar
Senior Key Account Manager
+46 (0) 70 425 10 23
tomas.dubar@enwa.com

Joakim Holmstedt
Area Sales Manager
+46 (0) 70 664 1452
joakim.holmstedt@enwa.com

Kjetil Öxnevad
Divisional Director
+47 (0) 915 86 013
kjetil.oxnevad@enwa.com

Trond Log
Area Sales Manager
+47 (0) 90 09 62 13
trond.log@enwa.com

Svenn Lorentzen
Manager – Maritime Sales
+47 (0) 91 14 83 02
svenn.lorentzen@enwa.com

Tore Imsland
Manager Service & Aftersales
+47 (0) 97 51 77 07
service@enwa.com