Enwa Water Technology AB

Avsaltningsanläggningar med omvänd osmos

Industri & Fastighet

Avsalta vatten - havsvatten och bräckt vatten

För att avsalta vatten, havsvatten och bräckt vatten, till dricksvatten och tekniskt vatten erbjuder Enwa olika avsaltningsanläggningar med omvänd osmos vattenfilter.

Vi levererar för bl.a. till villa, båt, fartyg, bostadsplattformar och borrfartyg, industri, Östersjön, Stockholms skärgård, Öland, Västkusten, Skåne, Norrland och även övriga världen. Våra lösningar är såväl standardsystem som även projekt specifika och kundanpassade nyckelfärdiga avsaltningsanläggningar. 

Hur fungerar en avsaltningsanläggning?

En avsaltningsanläggning fungerar genom att avlägsna salt och andra oönskade ämnen från havsvatten eller saltvatten för att producera sötvatten som kan användas för olika ändamål.

Det finns flera olika metoder för avsaltning, men den vanligaste metoden är omvänd osmos.

Omvänd osmos är en process där vatten pressas genom ett membran som endast tillåter vattenmolekyler att passera genom, medan salt och andra oönskade partiklar stannar kvar på den ena sidan av membranet.

För att få vatten att passera genom membranet måste man använda högt tryck på vattnet som pressar det genom membranet. Detta skapar ett rent vattenflöde på andra sidan av membranet, medan saltet och andra föroreningar stannar kvar.

The Filtration Spectrum SE
Filtration och separation spektrum
Avsaltningsanläggningar med omvänd osmos
omvänd osmos

Omvänd osmos spirallindad modul

spirallindad modul
omvänd osmos

Innan vattnet avsaltas i membranen måste det vara fritt från klor, järn, aluminium, kiselsyra, partiklar, organiska och biologiska föroreningar etc. Det är därför vanligt att råvattnet förbehandlas innan det passerar anläggningen. Förbehandlingen är avsedd att reducera partiklar och föroreningar som annars skulle skada membranen, täppa till rörledningarna eller skada högtryckspumpen.

Omvänd osmos vattenfilter kräver ett visst tryck för att kunna rena vattnet. Därför krävs en råvattenpump som höjer råvattnets tryck innan det går in i filtret. Därefter leds vattnet genom ännu ett filter (som avlägsnar mindre partiklar) och sedan genom en högtryckspump. Denna ökar råvattnets tryck så att det överstiger det osmotiska, innan vattnet avsaltas i membranen. 

Det är viktigt att vattnet har rätt arbetstryck. Annars kan pumpen sluta fungera. Det sitter därför en tryckvakt före pumpen. Den stannar anläggningen automatiskt om trycket är för lågt. 

Efter RO-modulen leds vattnet ut i två strömmar, avsaltat- och saltkoncentrat-vatten (saltlake). Saltlaken fortsätter direkt till avlopp. Det renade vattnet passerar genom en cell som mäter konduktiviteten. Om denna skulle vara för hög går vattnet automatiskt till avlopp genom en 3-vägs magnetventil.

Avsaltningsanläggningar: avsalta havsvatten till dricksvatten

Enwa MT 1500-6000 SRH

Enwa RO MT1500 6000 new logo 2023 webb
Avsalta havsvatten till dricksvatten

För landbaserade, industri och marina miljöer med vår minsta RO serie

Enwa SW 15-37T RO

RO SW 15 37T ny logo 2023 webb
Avsalta havsvatten till dricksvatten

För landbaserade, industri och marina miljöer med vår mellan RO serie

Enwa MT 50T RO

enwa MT50T3 ny logo 202309 for web scaled
Avsalta havsvatten till dricksvatten

För landbaserade, industri och marina miljöer med vår ytterligare mellan RO serie

Enwa MT 75-200T RO

Omvänd Osmos avsaltningsanläggning
Avsalta havsvatten till dricksvatten

För landbaserade, industri och marina miljöer med vår ytterligare stora RO serie

Avsaltningsanläggningar: avsalta bräckt vatten till dricksvatten

Enwa MT 2000-7600 BRH

MT 2000 7600 BRH 20230920
Avsalta bräckt vatten till dricksvatten

För landbaserade, industri och marina miljöer med vår minsta RO serie

Avsaltningsanläggningar för tekniskt vatten

Processvatten

Omvänd Osmos avsaltningsanläggning
Avsaltningsanläggning för råolja

Avsaltning av oljan genom att blanda färskvatten i råolja

Avsaltningsanläggningar med omvänd osmos

för Marin, Offshore, Olja & Gas

national geographic explorer

Vattenanalys

Vi börjar alltid (förutom västkustvatten och Östersjövatten) med att analysera vatten från din borrade/grävda brunn eller ytvatten genom ett ackrediterat oberoende vattenlaboratorium. Efter analysen rekommenderar vi den typ av vattenbehandlingssystemlösning som behövs.

Har du problem med ditt vatten?

Det finns en rad ämnen och partiklar som kan förekomma i ditt vatten från egen brunn eller ytvattentäkt (bl.a. sjövatten).

 • Järn och mangan
 • Svavelväte
 • Klorid och natrium
 • Koppar
 • Uran
 • Kalk (kalcium och magnesium)
 • Aggressiv kolsyra
 • Fluorid
 • Radon
 • Arsenik
 • Färg (COD) m.m.

Beroende på vilken partikel eller vilka partiklar du har i ditt vatten, hjälper vi dig att hitta bästa lösningen med olika partikelfilter.

5095816 s

Livsmedelsverket är i Sverige en statlig förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor och vatten med uppgift att i konsumenternas intresse arbeta aktivt för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor.
Mer info: Livsmedelsverket

Få en snabb kontakt