Enwa Water Technology AB

Avsaltningsanläggningar med omvänd osmos

Land & Industri

Avsaltningsanläggningar med omvänd osmos

Vi erbjuder avsaltningsanläggningar med omvänd osmos vattenfilter för att tillverka dricksvatten och tekniskt vatten genom att avsalta havsvatten, sjövatten, bräckt vatten och färskt vatten. Vi levererar för bl.a. villa, båt, industri, Östersjön, Stockholms skärgård, Öland, Västkusten, Skåne, Norrland och även övriga världen. Våra lösningar är såväl standardsystem och även kundanpassade nyckelfärdiga avsaltningsanläggningar. 

Vad är omvänd osmos?

Omvänd Osmos är reverse osmosis (RO) på engelska. Ordet osmos kommer från grekiska, osmos = tryck, stöt.

Osmos är förmågan hos vätskor och däri lösta ämnen att genomtränga ett membran. Osmos äger rum då två lösningar av olika koncentration finns på var sin sida om ett membran. Den mer koncentrerade lösningen kommer alltid att dra vattnet från den svagare tills det uppstår samma koncentration på bägge sidor om membranet. Detta sker under förutsättning att vattnet, men inte det lösta ämnet, kan passera genom membranet. 

Membranet är genomträngligt för ett ämne, men inte för ett annat dvs. semipermeabelt eller halvgenomsläppligt. Det används för att skilja olika ämnen åt. RO innebär att man med teknikens hjälp utnyttjar osmos. Genom att man ökar trycket hos den ”förorenade” vätskan, tvingas vattnet genom ett syntetiskt, halvgenomsläppligt membran, som avskiljer de allra minsta partiklarna (molekyler och joner) och bara släpper igenom det rena vattnet. 

En stor fördel med omvänd osmos vattenfilter är att inga kemikalier tillsätts vid reningen. 

Membranen monteras i ett tryckkärl och konstruktionen kallas för RO-modul eller bara modul.

Filtration och separation spektrum

Omvänd osmos

omvänd osmos vattenfilter

Omvänd osmos spirallindad modul

omvänd osmos vattenfilter

Hur fungerar omvänd osmos vattenfilter?

Innan vattnet avsaltas i membranen måste det vara fritt från klor, järn, aluminium, kiselsyra, partiklar, organiska och biologiska föroreningar etc. Det är därför vanligt att råvattnet förbehandlas innan det passerar anläggningen. Förbehandlingen är avsedd att reducera partiklar och föroreningar som annars skulle skada membranen, täppa till rörledningarna eller skada högtryckspumpen.

Omvänd osmos vattenfilter kräver ett visst tryck för att kunna rena vattnet. Därför krävs en råvattenpump som höjer råvattnets tryck innan det går in i filtret. Därefter leds vattnet genom ännu ett filter (som avlägsnar mindre partiklar) och sedan genom en högtryckspump. Denna ökar råvattnets tryck så att det överstiger det osmotiska, innan vattnet avsaltas i membranen. 

Det är viktigt att vattnet har rätt arbetstryck. Annars kan pumpen sluta fungera. Det sitter därför en tryckvakt före pumpen. Den stannar anläggningen automatiskt om trycket är för lågt. 

Efter RO-modulen leds vattnet ut i två strömmar, avsaltat- och saltkoncentrat-vatten (saltlake). Saltlaken fortsätter direkt till avlopp. Det renade vattnet passerar genom en cell som mäter konduktiviteten. Om denna skulle vara för hög går vattnet automatiskt till avlopp genom en 3-vägs magnetventil.

Avsaltningsanläggningar: avsalta havsvatten för dricksvatten

Enwa MT-1500-6000 SRH

Avsalta havsvatten för dricksvatten

För landbaserade, industri och marina miljöer med vår minsta RO serie

Enwa SW 15-37T RO

Avsalta havsvatten för dricksvatten

För landbaserade, industri och marina miljöer med vår mellan RO serie

Enwa MT 50T RO

Avsalta havsvatten för dricksvatten

För landbaserade, industri och marina miljöer med vår ytterligare mellan RO serie

Enwa MT 75-200T RO

Avsalta havsvatten för dricksvatten

För landbaserade, industri och marina miljöer med vår ytterligare stora RO serie

Avsaltningsanläggningar: avsalta bräckt vatten för dricksvatten

Enwa MT 2000-7600 BRH

Avsalta bräckt vatten för dricksvatten

För landbaserade, industri och marina miljöer med vår minsta RO serie

Avsaltningsanläggningar för tekniskt vatten

Processvatten

Avsaltningsanläggning för råolja

Avsaltning av oljan genom att blanda färskvatten i råolja

Avsaltningsanläggningar med omvänd osmos

för Marin, Offshore, Olja & Gas

Vattenanalys

Vi börjar alltid (förutom västkustvatten och Östersjövatten) med att analysera ditt borrade/grävd brunnsvatten eller ytvatten genom ett ackrediterat oberoende vattenlaboratorium. Efter analysen rekommenderar vi den typ av vattenbehandlingssystemlösning som behövs.

Har du problem med ditt vatten?

Det finns en rad ämnen och partiklar som kan förekomma i ditt vatten från egen brunn eller ytvattentäkt (bl.a. sjövatten).

 • Järn och mangan
 • Svavelväte
 • Klorid och natrium
 • Koppar
 • Uran
 • Kalk (kalcium och magnesium)
 • Aggressiv kolsyra
 • Fluorid
 • Radon
 • Arsenik
 • Färg (COD) m.m.

Beroende på vilken partikel eller vilka partiklar du har i ditt vatten, hjälper vi dig att hitta bästa lösningen med olika partikelfilter.

Livsmedelsverket är i Sverige en statlig förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor och vatten med uppgift att i konsumenternas intresse arbeta aktivt för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor.
Mer info: Livsmedelsverket

Kontakta oss och få rätt lösning för ditt vatten.

Enwa Water Technology AB
Importagatan 21
442 46 Hisings Backa
Telefon: +46 31 742 92 50
info@enwa.com

Få en snabb kontakt

Vårt säljteam för Land & Industri

Anders Wall
Försäljningschef
+46 (0)70 664 14 57
anders.wall@enwa.com

Lillemor Strömberg
Försäljning Industri & Fastighet
+46 (0)70 425 10 18
lillemor.stromberg@enwa.com