Enwa Water Technology AB

Avsaltningsanläggningar med omvänd osmos

Industri & Fastighet

Avsaltningsanläggning SW 75-100 Compact

Enwas RO-serie producerar dricksvatten från havsvatten och bräckvatten genom pålitlig och miljövänlig membranteknik med omvänd osmos (RO).

Ett exempel av Enwa’s SW kompakt serie – 100 m³/24 tim

Kapaciteten är 75 eller 100 m³/24 tim från havsvatten (25º C).
Kvaliteten på det producerade vattnet övervakas kontinuerligt av en salthaltsmätare. 

Designen är perfekt för enkel service och underhåll.

Anläggningarna är lämpade för:

 • Borrplattformar
 • Offshore riggar och boendeplattformar
 • Kommersiella fartyg
 • Boskapsförare
 • Militära fartyg
 • Resorts, hotell och samhällen
 • Golfbanor

Standard

 • Högtryckskolvspump
 • Kontinuerlig kontroll av salinitet via konduktivitetsmätare och en pneumatisk trevägsventil
 • Automatisk spolning efter varje stopp via ett aktivt kol patronfilter (neutraliserar klorin)
 • Lågtrycksvakt före högtryckspumpen
 • Matar vattenpartikelfilter (5 mikron)
 • Mata vattentrycksmätaren
 • Säkerhetsventiler
 • Flödesmätare för produktionsflöde
 • All elektrisk utrustning minimum IP54
 • Lågtrycksomkopplare på högtryckspumpens sugsida
 • Nivåbrytare i vattentanken kan anslutas för start och stopp

Sandfilter SA-1000
Filtertank gjord av kolstål med in- och utsida av ett icke-poreus polyetenfoder
Automatisk backspolning

Remineraliseringsfilter N-175 RO
Rostfritt stål, AISI 316L
Manuell backspolning

Extra Utrustning

 • Råvattenpump i brons
 • Automatiskt pre-sandfilter
 • Kemisk rengöringsutrustning med 500L tank, värmare, handomrörare, pump och anslutningar
 • Remineralisering post-filter
 • UV-sterilisator
 • Lagringstank
 • Distributionspump
 • Doseringsutrustning med eller utan flödesmätare för klorering, anti-scaling eller avlägsnande av klor
 • Råvatten trycksreducerande ventil
 • CO2-doseringssystem
 • Energi återvinning system
 • Reservdelar och förbrukningsartiklar

Fördelar med Enwas avsaltningsanläggningar

Den mest energieffektiva lösningen

Enwas produkter/system är under de flesta omständigheter det mest effektiva.

Flexibla installationslösningar

Enwa möter varje kunds olika krav och önskemål.

Miljövänlig

Enwas produkter/system uppfyller olika krav, riktlinjer, regler och förordningar för säker dricksvattenkvalitet.

Ladda ner Tekniskt Datablad

Få en snabb kontakt