Enwa Water Technology AB

Avsaltningsanläggningar med omvänd osmos

Industri & Fastighet

Avsaltningsanläggning MT 2000-7600 BRH

Avsaltningsanläggningar producerar dricksvatten från bräcktvatten baserat på den omvända osmos membrantekniken.

MT 2000 7600 BRH 20230920

Ett exempel av Enwas BRH serie -6200 L/24 tim

Kapaciteten är 2000, 3400, 4800, 6200 eller 7600 l/24 tim från bräckt vatten.

Kvaliteten på dricksvattnet övervakas kontinuerligt av en konduktivitetssensor.

Designen är idealisk för enkel service och underhåll.

Anläggningarna är lämpade för:

 • Hushåll
 • Konferensanläggningar
 • Industri
 • Kustnära boende till exempel Östersjön

Standard

 • Högtryckskolvpump
 • Rack i rostfritt stål
 • Kontinuerlig kontroll av den utgående vattenkvaliteten,
  via en konduktivitetssensor och en dumpningsventil
 • Lågtrycksbrytare innan högtryckspumpen
 • Råvatten partikelfilter (5 mikron)
 • Högtrycks manometer
 • Råvattenmanometer
 • Säkerhetsventiler
 • Flödesmätare för produktionsflöde
 • All elektrisk utrustning minst IP54
 • Nivåbrytare i vattentanken kan anslutas för start
  och stop
Sandfilter SA 1035 2023

Sandfilter SA-1035 Clack-WS1 RO
Komposit tank
Automatisk backspolning

Mineralfilter N 66 2 2023

Mineralfilter N-66 RO
Rostfritt stål AISI 316

Extra Utrustning

 • Råvattenpump
 • Automatiskt sandfilter
 • Kemisk rengöringsutrustning med 45L tank och
  anslutningar
 • Remineralisering filter
 • UV-sterilisator
 • Lagringstank
 • Distributionspump
 • Reservdelar och förbrukningsartiklar paket

Fördelar med Enwas avsaltningsanläggningar

Den mest energieffektiva lösningen

Enwas produkter/system är under de flesta omständigheter det mest effektiva.

Flexibla installationslösningar

Enwa möter varje kunds olika krav och önskemål.

Miljövänlig

Enwas produkter/system uppfyller olika krav, riktlinjer, regler och förordningar för säker dricksvattenkvalitet.

Ladda ner Tekniskt Datablad

Få en snabb kontakt