Enwa Water Technology AB

Avsaltningsanläggningar med omvänd osmos

Industri & Fastighet

Avsaltningsanläggning för processvatten

För behandling av vatten vid oljeproduktion med användning av Omvänd Osmos.

Processvatten är vatten som används i olika industriella eller tillverkningsprocesser. Det är inte avsett för dricksvatten, men kvaliteten och behandlingen av processvattnet kan variera kraftigt beroende på kraven från den specifika processen det används i. Processvatten kan inkludera vatten som används för kylning, smörjning, tvätt, transport av material, kemiska reaktioner, eller som en ingrediens i tillverkade produkter. Processvatten behöver genomgå olika grader av behandling för att möta de specifika kraven för användning, som avhärdning, avsaltningsprocesser, filtrering, eller desinfektion.

Råolja kan innehålla salt som måste tas bort innan oljan skickas till raffinaderiet. Sötvatten kan användas för att utvinna saltet från oljan.

Salt i råolja löses i vattnet i råoljan, inte i råoljepriset själv. Avsaltning oljan görs genom att blanda färskvatten i råolja. Det färska vattnet kommer att späda ut saltkoncentrationen i oljan. Vattnet separeras sedan med hjälp av t.ex. en gravimetrisk separator.

De salter som oftast förekommer i råolja är kalcium, natrium och magnesiumklorider. Om dessa föreningar inte avlägsnas från oljan uppstår flera problem i raffineringsprocessen.

Fördelar med Enwas avsaltningsanläggningar

Den mest energieffektiva lösningen

Enwas produkter/system är under de flesta omständigheter det mest effektiva.

Flexibla installationslösningar

Enwa möter varje kunds olika krav och önskemål.

Miljövänlig

Enwas produkter/system uppfyller olika krav, riktlinjer, regler och förordningar för säker dricksvattenkvalitet.

Få en snabb kontakt