Enwa Water Technology AB

Avjärningsfilter

Industri & Fastighet

Avjärningsfilter

Avjärningsfilter är en typ av vattenfilter som används för att ta bort järn och mangan från vatten. Järn och mangan är två vanliga naturliga ämnen som kan förekomma i grundvatten och ytvattenkällor. Dessa kan orsaka problem i dricksvattenförsörjning och tekniska processer på grund av färg, smak, lukt och utfällning som de kan ge upphov till. Avjärningsfilter är utformade för att reducera eller eliminera dessa problem genom att avlägsna järn och mangan från vattnet.

Avjärningsfilter Rostfria filter

Utförande

 • Filtertank i rostfritt syrafast stål eller i komposittank 
 • Ventilhus i mässing och/eller Noryl.
 • Stort topphål för materialpåfyllning
 • Dräneringsventil för enkel avtappning

Filtren avskiljer bland annat:

 • Järn
 • Mangan
 • Grumlighet
 • Lukt
 • Färg
 • Smak
 • Aggressiv kolsyra
 • Arsenik

* Beroende på filtermaterialets sammansättning

Avsyrningsfilter

Automatisk filter

Filter med tilläggsbeteckningen P

Filtren levereras i följande utförande

JA        Avjärningsfilter som även avskiljer mangan och grumlighet.
NA       Höjer pH-värdet och neutraliserar den aggressiva kolsyran i
             ledningsangripande vatten.
JNA     Kombinationen av ovanstående.
AA       För reducering av lukt, smak och färg samt avklorering.
AsA     Filter som avskiljer arsenik
SA        Avskiljning av slam och mekaniska föroreningar

Fördelar med Enwas avjärningsfilter

Den mest energieffektiva lösningen

Enwas produkter/system är under de flesta omständigheter det mest effektiva.

Flexibla installationslösningar

Enwa möter varje kunds olika krav och önskemål.

Miljövänlig

Enwas produkter/system uppfyller olika krav, riktlinjer, regler och förordningar för säker dricksvattenkvalitet.

Ladda ner Tekniskt Datablad

Få en snabb kontakt