Enwa Water Technology AB

Avhärdningsfilter

Marin, Offshore, Olja & Gas

Avhärdningsfilter

Vi erbjuder en rad olika avhärdningsfilter som löser olika vattenproblem med hög kalkhalt.

Hög kalkhalt (kalcium och magnesium) gör att vattnet blir hårt. Kalkhaltigt vatten ger utfällningar i ledningar, kokkärl och hushållsmaskiner som exempelvis kaffekokare.

Avhärdningsfilter vattenfilter för egen brunn

Avhärdningsfilter

Hur avhärdar man vatten?

Avhärdningsmaterialet (jonbytaren) är en polymerbaserad konsthartsprodukt som förmår att uppta hårdhetsbildande salter (joner) såsom kalcium och magnesium ur en vattenlösning och avger samtidigt samma mängd natriumjoner till lösningen. Denna kemiska reaktion är reversibel. 
Efter att avhärdningsmaterialet är mättat med joner, i detta fall kalcium och magnesium, återförs materialet genom regenerering med koksaltlösning till sitt ursprungliga tillstånd.

Våra avhärdningsfilter

Avhärdningsfilter för Land & Industri

Vattenrening

Få en snabb kontakt