Enwa Water Technology AB

Avhärdningsfilter

Land & Industri

Avhärdningsfilter

Avhärdningsfilter löser vattenproblem med hög kalkhalt (kalcium och magnesium). Hög kalkhalt gör att vattnet blir hårt. Kalkhaltigt vatten ger utfällningar i ledningar, kokkärl och hushållsmaskiner som exempelvis kaffekokare.
Vi erbjuder en rad olika avhärdningsfilter som löser olika vattenproblem.

Vattenfilter - avhardningsfilter

Avhärdningsfilter

Hur avhärdar man vatten?

Avhärdningsmaterialet (jonbytaren) är en polymerbaserad konsthartsprodukt som förmår att uppta hårdhetsbildande salter (joner) såsom kalcium och magnesium ur en vattenlösning och avger samtidigt natriumjoner till lösningen. Denna kemiska reaktion är reversibel. 
Efter att avhärdningsmaterialet är mättat med joner, i detta fall kalcium och magnesium, återförs materialet genom regenerering med koksaltlösning till sitt ursprungliga tillstånd.

Våra avhärdningsfilter

Avhärdningsfilter

för Marin, Offshore, Olja & Gas

Kontakta oss och få rätt lösning för ditt vatten.

Enwa Water Technology AB
Importagatan 21
442 46 Hisings Backa
Telefon: +46 31 742 92 50

Få en snabb kontakt

Vårt säljteam för Land & Industri

📨Anders Wall
Försäljningschef
+46 (0)70 664 14 57

📨Lillemor Strömberg
Försäljning Industri & Fastighet
+46 (0)70 425 10 18