Enwa Water Technology AB

Avhärdningsfilter

Industri & Fastighet

Avhärdningsfilter

Avhärdningsfilter är en typ av vattenreningssystem som används för att ta bort mineraler som kalcium och magnesium från vatten, vilket kallas hårt vatten. Hårt vatten kan orsaka problem som kalkavlagringar på rör och apparater, och det kan också minska effektiviteten i tvätt- och diskmaskiner. Avhärdningsfilter är utformade för att mjuka upp vattnet genom att avlägsna dessa mineraler, vilket resulterar i ”mjukt vatten.”

Vi erbjuder en rad olika avhärdningsfilter som löser olika vattenproblem.

Vattenfilter - avhardningsfilter

Avhärdningsfilter

Hur avhärdar man vatten?

Avhärdningsmaterialet (jonbytaren) är en polymerbaserad konsthartsprodukt som förmår att uppta hårdhetsbildande salter (joner) såsom kalcium och magnesium ur en vattenlösning och avger samtidigt natriumjoner till lösningen. Denna kemiska reaktion är reversibel. 
Efter att avhärdningsmaterialet är mättat med joner, i detta fall kalcium och magnesium, återförs materialet genom regenerering med koksaltlösning till sitt ursprungliga tillstånd.

Våra avhärdningsfilter

Avhärdningsfilter

för Marin, Offshore, Olja & Gas

Få en snabb kontakt