Enwa Water Technology AB

Avhärdningsfilter

Industri & Fastighet

Avhärdningsfilter Duplex komposit

Avhärdningsfilter Duplex komposit innebär att avhärdat vatten erhålles under dygnets samtliga 24 timmar. Ett filter är i drift och det andra i viloläge. Detta innebär att när den förinställda vattenvolymen har passerat i det filter som är i drift, växlar filtren funktion. Det filter med förbrukad kapacitet regenereras omedelbart och det andra filtret börjar avhärda det inkommande vattnet. När det första filtret har regenerat färdigt ställs det i viloläge tills det andra filtrets kapacitet är förbrukad.

Utförande

 • Filtertankar i kompositmaterial för 10 bar
 • Ventilhus i mässing
 • Vattenmätarstyrt
 • Automatiken centralt placerad
 • Automatiken drivs med 24V/50-60Hz

Lämpade för

 • Industrier
 • Mindre och medelstora kommunala vattenverk
 • Sjukhus
 • Ångcentraler, tvätterier
 • Bostadsfastigheter
 • Marint bruk

Fördelar med Enwas avhärdningsfilter

Den mest energieffektiva lösningen

Enwas produkter/system är under de flesta omständigheter det mest effektiva.

Flexibla installationslösningar

Enwa möter varje kunds olika krav och önskemål.

Miljövänlig

Enwas produkter/system uppfyller olika krav, riktlinjer, regler och förordningar för säker dricksvattenkvalitet.

Ladda ner Tekniskt Datablad

Få en snabb kontakt