Enwa Water Technology AB

Avhärdningsfilter

Land & Industri

Avhärdningsfilter Duplex komposit

Avhärdningsfilter Duplex komposit innebär att avhärdat vatten erhålles under dygnets samtliga 24 timmar. Ett filter är i drift och det andra i viloläge. Detta innebär att när den förinställda vattenvolymen har passerat i det filter som är i drift, växlar filtren funktion. Det filter med förbrukad kapacitet regenereras omedelbart och det andra filtret börjar avhärda det inkommande vattnet. När det första filtret har regenerat färdigt ställs det i viloläge tills det andra filtrets kapacitet är förbrukad.

Utförande

 • Filtertankar i kompositmaterial för 10 bar
 • Ventilhus i mässing
 • Vattenmätarstyrt
 • Automatiken centralt placerad
 • Automatiken drivs med 24V/50-60Hz

Lämpade för

 • Industrier
 • Mindre och medelstora kommunala vattenverk
 • Sjukhus
 • Ångcentraler, tvätterier
 • Bostadsfastigheter
 • Marint bruk

Fördelar med Enwas avhärdningsfilter

Den mest energieffektiva lösningen

Enwas produkter/system är under de flesta omständigheter det mest effektiva.

Flexibla installationslösningar

Enwa möter varje kunds olika krav och önskemål.

Miljövänlig

Enwas produkter/system uppfyller olika krav, riktlinjer, regler och förordningar för säker dricksvattenkvalitet.

Ladda ner Tekniskt Datablad

Kontakta oss och få rätt lösning för ditt vatten.

Enwa Water Technology AB
Importagatan 21
442 46 Hisings Backa
Telefon: +46 31 742 92 50

Få en snabb kontakt

Vårt säljteam för Land & Industri

📨Anders Wall
Försäljningschef
+46 (0)70 664 14 57

📨Lillemor Strömberg
Försäljning Industri & Fastighet
+46 (0)70 425 10 18