Enwa Water Technology AB

Aktivt kolfilter

Industri & Fastighet

Aktivt kolfilter för vattenrening

Ett aktivt kolfilter för vatten används för att avlägsna olika föroreningar och oönskade ämnen från vattnet , bl.a. smak, lukt och färg.
Aktivt kol är mycket effektivt när det gäller att adsorbera och avlägsna oönskad smak och lukt från vattnet. Detta inkluderar exempelvis smaker och dofter som kan komma från organiska ämnen eller kemikalier.
Aktivt kol är också känt för sin förmåga att ta bort klor och kloraminer från vattnet. Dessa kemikalier används ofta för desinfektion av dricksvatten, men deras närvaro kan påverka smak och lukt negativt. Aktivt kol kan adsorbera och neutralisera dessa kemikalier.
Aktivt kol kan även bidra till att förbättra vattnets klarhet genom att avlägsna partiklar och färgämnen som kan vara närvarande.

Avjärningsfilter Rostfria filter
Aktivt kolfilter

Hur fungerar aktivt kolfilter för vatten?

Filtret innehåller ett granulerat aktivt kol. När vattnet passerar kolet reduceras de i vattnet förekommande organiska föroreningar såsom humus, smak, lukt, färg samt klor. Kolet inaktiveras efter hand, förbrukningen är beroende på halten föroreningar i vattnet samt hur mycket vatten som passerat filtret. När kolet är mättat med föroreningar måste detta ersättas med nytt filtermaterial.

Utförande

  • Filtertank i rostfritt syrafast stål eller i komposittank 
  • Ventilhus i mässing och/eller Noryl.
  • Stort topphål för materialpåfyllning
  • Dräneringsventil för enkel avtappning

Filtren avskiljer bland annat:

  • Järn
  • Mangan
  • Grumlighet
  • Lukt
  • Färg
  • Smak
  • Aggressiv kolsyra
  • Arsenik

* Beroende på filtermaterialets sammansättning

Avsyrningsfilter

Automatisk filter

Aktivt kolfilter för vatten

Filtren levereras i följande utförande

JA        Avjärningsfilter som även avskiljer mangan och grumlighet.
NA       Höjer pH-värdet och neutraliserar den aggressiva kolsyran i
             ledningsangripande vatten.
JNA     Kombinationen av ovanstående.
AA       För reducering av lukt, smak och färg samt avklorering.
AsA     Filter som avskiljer arsenik
SA        Avskiljning av slam och mekaniska föroreningar

Fördelar med Enwas aktiv kolfilter

Den mest energieffektiva lösningen

Enwas produkter/system är under de flesta omständigheter det mest effektiva.

Flexibla installationslösningar

Enwa möter varje kunds olika krav och önskemål.

Miljövänlig

Enwas produkter/system uppfyller olika krav, riktlinjer, regler och förordningar för säker dricksvattenkvalitet.

Ladda ner Tekniskt Datablad

Få en snabb kontakt