EnviroProcess AB samt Enwa WaterTechnology AB renodlar sina affärsområden

EnviroProcess AB samt Enwa WaterTechnology AB renodlar sina affärsområden, och skapar därmed en ännu starkare plattform inom SKion Waters fokusområden på den svenska marknaden.

KUNGSBACKA 20230831

– Sedan 2019 ingår EnviroProcess i EnviroWater Group, med huvudägare SKion Water GmbH. I samband med att SKion Water GmbH nyligen förvärvade Enwa koncernen så kommer renodling av affärssegment genomföras inom den svenska verksamheten.

EnviroProcess AB kommer fortsättningsvis att representera verksamheten inom Pool & Spa och Enwa WaterTechnology AB kommer renodlat inrikta verksamheten mot Industri, Marin och Offshore.

Från och med september 2023 kommer en transferering av kompetensdedikerad personal inom båda bolagens affärsområden Pool respektive Industri succesivt att genomföras. Detta görs för att på ett praktiskt sätt renodla verksamheten inom respektive bolags kärnkompetens och framtida fokusområden.

Genom konsolideringen av EnviroProcess och Enwa, samt ett nära samarbete med övriga bolag inom specialistnätverket EnviroWater Group, erbjuds nu den nordiska marknaden ett produkt- och tjänsteutbud som få aktörer inom vattenbehandlingsbranschen kan motsvara.

Jonas Wångsell, VD EnviroProcess
”Vi välkomnar kompetensen hos Enwas badorganisation in i EnviroProcess. Det här kommer att ytterligare stärka vår position som den ledande leverantören inom det publika Pool & Spa segmentet på den nordiska marknaden.”

Kjetil Øxnevad, VD Enwa WaterTechnology
”Genom att ta in expertis och resurser från EnviroProcess till Enwa Water Technology kommer vi att stärka vår satsning på land- och industrisegmentet i Norden. Vi ser fram emot att få in nya kompetenta kollegor i organisationen och genom att tillhöra nätverket EnviroWater Group kunna erbjuda en ny nivå av produkter, system och tjänster till våra kunder.”

För mediefrågor eller mer information, vänligen kontakta:
Anders Widing, Marknadschef, EnviroProcess
+46 703 190 405
anders.widing@enviroprocess.com