Pilot med ENWA avsaltningsanläggning på Västkusten

Leva i Lysekil (Lysekils Kommun), kommer att köra en pilot, under ett års tid, för avsaltning av havsvatten.
Avsikten är att lära sig mer kring processen för att senare kunna möta invånarnas kommande behov av färskvatten.

Enwa ser fram mot att leverera RO:n för denna pilot.