Enwa levererar EnwaMatic® till Stavanger Universitetssjukhus – Nya SUS

Professionell vattenrening

Det nya SUS, Stavanger Universitetssjukhus, med en budget på cirka 11,5 miljarder NOK, har en planerad storlek på cirka 125. 000 m².

Det motsvarar nästan fem nya Munchmuseer, sex nya Deichmanska bibliotek eller tre nationalmuseer. Därmed blir Nya SUS ett av Norges i särklass största sjukhus. 

Byggnaderna är anslutna med fjärrvärme och uppvärmningen sker via vattenburen golvvärme. Byggnaderna har även vattenburna komfortkylsystem.

Som ett led i åtgärderna för att förebygga drift- och underhållskostnader och bibehålla god vattenkvalitet i de olika värme- och kylsystemen kommer över 30 EnwaMatic vattenreningsanläggningar från Enwa att installeras under färdigställandet av byggnaderna.

EnwaMatic® är ett alkaliskt multifilter som filtrerar bort partiklar och slam, reglerar pH, alkalinitet och hårdhet samt fungerar som en automatisk luftseparator och en naturlig bakteriebarriär.

Detta kommer att förse sjukhuset med energi- och miljöeffektiva vattenreningsverk, vilket också kommer att bidra till att minska energiförbrukningen och öka livslängden på alla systemkomponenter, genom rätt vattenkvalitet. 

Enwa är stolta över att kunna leverera vattenrening med EnwaMatic® för ett så stort prestigeprojekt, som New Stavanger University Hospital är.

Se den originella artikeln på NemiTek®

Professionell vattenrening