Stolt sponsor till Ostindiefararen Götheborg

Återigen är Enwa Water Technology AB stolt sponsor till Ostindiefararen Götheborg.

Måndag 16 augusti kl. 16.00 lämnar Ostindiefararen Götheborg och seglar mot Stockholm. Det är första gången på sex år som skeppet seglar, och seglingen är startskottet för den stora resa till Asien som skeppet kommer att göra under nästa år, 2022.

Enwa Water Technology AB har stolt sponsrat Ostindefararen Götheborg sedan 2003 med 2 x MT-10T SRH avsaltningsanläggningar. Även i år 2021 har vi sponsrat med nya membraner till dessa två avsaltningsanläggningar plus ny UV bestrålningslampa för att få ett säkert och friskt dricksvatten.