Stolt sponsor till Ostindiefararen Göteborg

Återigen är Enwa Water Technology AB stolt sponsor till Ostindiefararen Götheborg.

Måndag 16 augusti 2021 kl. 16.00 lämnade Ostindiefararen Götheborg och seglade mot Stockholm. Det var första gången på sex år som skeppet seglade, och seglingen var startskottet för den stora resa till Asien som skeppet kommer att göra under år 2022.

Enwa Water Technology AB har stolt sponsrat Ostindefararen Götheborg sedan 2003 med 2 x MT-10T SRH avsaltningsanläggningar. Även 2021 sponsrade vi med nya membraner till dessa två avsaltningsanläggningar plus ny UV bestrålningslampa för att få ett säkert och friskt dricksvatten.