Poolvatten inaktiverar Covid-19-viruset på 30 sekunder

Poolvatten kan inaktivera Covid-19-viruset på bara 30 sekunder under rätt förhållanden, avslöjar en studie av virologer vid Imperial College London.

Resultaten som ännu inte har publicerats i en granskad tidskrift tyder på att risken för överföring av Covid-19 i poolvatten är otroligt låg.

Den tittade på effekterna av poolvatten på viruset som orsakar Covid-19, som heter SARS-CoV-2 detta för att bedöma den tid och kontakttid som behövs för att inaktivera viruset i olika klor och pH-nivåer.

Forskningen visade att 1,5 mg per liter fritt klor med ett pH mellan 7-7,2 minskade infektionseffekten för viruset med mer än 1000 gånger inom 30 sekunder. Ytterligare testning av olika fritt klor och pH -intervall bekräftade att klor i poolvatten var mer effektivt med ett lägre pH vilket är i linje med nuvarande riktlinjer för simbassängens drift.

Dessa fynd tyder på att risken för överföring från poolvatten är låg och bidrar till bevisen för att simbassänger kan vara säkra och säkra miljöer om lämpliga åtgärder vidtas.

Läs hela rapporten:

Swimming pool water inactivates Covid-19 virus in 30 seconds, according to new study